Ιατρικά άρθρα

Κοιλιοκήλη και ομφαλοκήλη με λαπαροσκόπηση: όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιλιοκήλη και ομφαλοκήλη με λαπαροσκόπηση: όσα πρέπει να γνωρίζετε

 

Οι κήλες, ιδίως εκείνες που εμφανίζονται εντός του κοιλιακού τοιχώματος, όπως οι κοιλιοκήλες και οι ομφαλοκήλες, επιφέρουν σημαντικές δυσκολίες και προσβλήματα στους ασθενείς. Ενώ παραδοσιακά αντιμετωπίζονται με ανοικτή χειρουργική επέμβαση, η κύρια επιλογή χειρουργών και ασθενών (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις) είναι η λαπαροσκοπική αποκατάσταση, μια ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα.

 

Πώς προκαλείται η κοιλιοκήλη και η ομφαλοκήλη;

Η κήλη εμφανίζεται όταν μετατοπίζεται ένα σπλάχνο σε σημείο διαφορετικό από τη φυσιολογική ανατομική του θέση. Σε ό,τι αφορά τις κήλες του κοιλιακού τοιχώματος (βουβωνοκήλες, μηροκήλες, ομφαλοκήλες κ.λπ.), αυτές προκύπτουν λόγω δημιουργίας χασμάτων στα αντίστοιχα σημεία του κοιλιακού τοιχώματος. Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των χασμάτων είναι ότι δημιουργούνται σε σημεία αδύναμα εκ φύσεως, λόγω της διέλευσης του ομφάλιου λώρου κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης.

 

Αιτίες και συμπτώματα της κήλης

Η εμφάνιση της κοιλιοκήλης ή της ομφαλοκήλης αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον συνδυασμό άσκησης πίεσης και εγγενούς αδυναμίας του κοιλιακού τοιχώματος. Τα συγκεκριμένα αίτια περιλαμβάνουν:

 • Γενετική προδιάθεση εμφάνισης κήλης
 • Παχυσαρκία, καθώς το υπερβολικό βάρος αυξάνει την πίεση στο εσωτερικό της κοιλιάς.
 • Άρση βάρους, καθώς καταπονεί την κοιλιά και μπορεί να επισπεύσει τον σχηματισμό κήλης.
 • Άλλες καταστάσεις που μπορεί να ασκήσουν πίεση στην περιοχή της κοιλιάς.

 

Τα συμπτώματα ποικίλλουν αλλά γενικά περιλαμβάνουν:

 • Ορατό πρήξιμο, ένα εξόγκωμα στο σημείο της κήλης, ιδιαίτερα εμφανές κατά το σφίξιμο ή την ορθοστασία.
 • Δυσφορία, πόνος, αίσθημα βάρους γύρω από την κήλη, που επιδεινώνεται με τη δραστηριότητα.
 • Σε περίπτωση που η κήλη παρουσιάσει επιπλοκές όπως η περίσφιξη, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότερες καταστάσεις όπως εντερική νέκρωση ή περιτονίτιδα.

 

κοιλιοκήλη man in abdominal pain

Τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική;

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική διαδικασία και περιλαμβάνει μικρές τομές με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και μιας κάμερας για την καθοδήγηση της επέμβασης. Αυτή η τεχνική έρχεται σε αντίθεση με την ανοικτή χειρουργική, η οποία απαιτεί μεγαλύτερες τομές και συνήθως έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες περιόδους ανάρρωσης.

 

Οφέλη της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης κήλης

Η λαπαροσκοπική θεραπεία της κήλης προσφέρει αρκετά σημαντικά οφέλη. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

 • Ταχύτερη ανάρρωση, Οι ασθενείς γενικά επωφελούνται από την ταχύτερη ανάρρωση που κάνει πιο εύκολη την επιστροφή στις καθημερινές τους δραστηριότητες, όπως η οδήγηση και η άρση βαρών.
 • Αισθητικά οφέλη. Λόγω των μικρότερων τομών, τα αισθητικά αποτελέσματα είναι βελτιωμένα σε σύγκριση με εκείνα της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης.
 • Λιγότερος κίνδυνος επιπλοκών. Ο ελάχιστα επεμβατικός χαρακτήρας της λαπαροσκοπικής μεθόδου μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο κάποιας μετεγχειρητικής επιπλοκής, όπως οι λοιμώξεις του χειρουργικού τραύματος, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως οι ασθενείς με διαβήτη ή νοσογόνο παχυσαρκία.

 

Κριτήρια επιλογής της λαπαροσκόπησης και αντενδείξεις

Αν και η λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς. Τα κριτήρια για την επιλογή αυτής της προσέγγισης περιλαμβάνουν συνήθως την παρουσία συνοδών νοσημάτων και η ανάγκη διευρεύνησης όλης της κοιλιακής χώρας.

Οι ασθενείς με παθήσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών από την ανοικτή χειρουργική επέμβαση, όπως ο διαβήτης, με νοσογόνο παχυσαρκία ή εκείνοι με εξελκώσεις στο δέρμα που βρίσκεται πάνω από το σάκο της κήλης, μπορεί να επωφεληθούν περισσότερο από την αφαίρεση της κοιλιοκήλης με την λαπαροσκοπική μέθοδο, διότι πολύ συχνά παρουσιάζουν λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος που αν προσβάλει και το πλέγμα, ο ασθενής οδηγείται σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση που συνεπάγεται αφαίρεση του πλέγματος και επανεμφάνιση της κήλης.

Επίσης στα περιστατικά στα οποία απαιτείται μια ολοκληρωμένη εξέταση της περιοχής της κοιλιάς, η λαπαροσκόπηση προσφέρει έναν πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό τρόπο διερεύνησης της κοιλιακής κοιλότητας.

 

Αντίθετα, υπάρχουν περιπτώσεις που η λαπαροσκόπηση δεν πρέπει να προτείνεται στον ασθενή διότι όχι μόνο δεν του προσδίδει κάποιο όφελος αλλά μπορεί να αποβεί και επιζήμια, όπως π.χ. στην περίπτωση μεγάλων χασμάτων όπου η πιθανότητα να υποστεί το έντερο τρώση κατά τους λαπαροσκοπικούς χειρισμούς αυξάνεται επικίνδυνα, ενώ δεν είναι καν δυνατή η καλύτερη διόρθωση για τον ασθενή. Οι ενδείξεις αποκλεισμού από τη λαπαροσκόπηση είναι:

 • Προηγούμενες «καταστροφικές» επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα
 • Μεγάλη απώλεια ιστών του κοιλιακού τοιχώματος
 • Ανάγκη αφαίρεσης προηγούμενου πλέγματος
 • Παρουσία λοίμωξης μέσα στην κοιλιά
 • Παρουσία δερματικών μοσχευμάτων στο κοιλιακό τοίχωμα

 

Γιατί να επιλέξετε τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση για την κοιλιοκήλη και την ομφαλοκήλη;

Η απόφαση για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και το συνολικό προφίλ υγείας του ασθενή. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως μια χειρουργική τεχνική, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των ασθενών και την ελαχιστοποίηση των μακροπρόθεσμων ποσοστών υποτροπής και επιπλοκών.

 

Τόσο η κοιλιοκήλη όσο και η ομφαλοκήλη μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τη μέθοδο της λαπαροσκόπησης. Η συγκεκριμένη μέθοδος προσφέρει πολλαπλά οφέλη που ενισχύουν την αποκατάσταση αλλά και την ικανοποίηση των ασθενών. Ωστόσο, η επιλογή αυτής της χειρουργικής μεθόδου πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά, σταθμίζοντας τους κινδύνους και τα οφέλη για τον ασθενή.

 

Οι υπηρεσίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *