Ο καρκίνος  της σκωληκοειδούς απόφυσης είναι σπάνιος, λιγότερο του 1 % των σκωληκοειδεκτομών. Οι πιο συχνοί είναι :

  • Καρκινοειδές της σκωληκοειδούς απόφυσης.
    Είναι το συχνότερο νεόπλασμα της σκωληκοειδούς. Οι μεταστάσεις δεν είναι συχνές, υπολογίζονται σε 5 – 40 % κυρίως όταν ο όγκος είναι > 2 εκατοστών. Η βλεννοκήλη και η αποφρακτική σκωληκοειδίτιδα είναι οι δυνητικές επιπλοκές του καρκινοειδούς, ενώ ακόμη πιο σπάνια εμφανίζεται το κακόηθες σύνδρομο του καρκινοειδούς. Η θεραπεία εάν αυτό περιορίζεται στην απόφυση είναι η σκωληκοειδεκτομή.

    Αν υπάρχει τοπική διήθηση ή μετάσταση ή όταν έχει διάμετρο > 2 εκατοστών τότε διενεργείται δεξιά κολεκτομή.
  • Αδενοκαρκίνωμα. Το πρωτοπαθές αδενοκαρκίνωμα είναι πολύ σπάνιοκαι ανακαλύπτεται τυχαία κατά τη σκωληκοειδεκτομή. Η χειρουργική θεραπεία είναι η δεξιά κολεκτομή.
  • Κυσταδενοκαρκίνωμα. Κακόηθες νεόπλασμα της σκωληκοειδούς απόφυσης που περιέχει βλέννη. Η χειρουργική θεραπεία είναι η δεξιά κολεκτομή.

Οι υπηρεσίες