Η δυνατότητα αντιμετώπιση της σαφηνούς φλέβας με μία επίσκεψη, το χαμηλό κόστος, χωρίς αναισθησία και χωρίς νοσηλεία ανώδυνα έχει αλλάξει ριζικά τις προοπτικές για την θεραπεία της φλεβίτιδας.

Ο σκληρυντικός αφρός μπορεί να χρησιμοποιηθεί γα όλους τους τύπους των κιρσών. Στην μείζονα και ελάσσονα σαφηνή, στις ευρυαγγείες, στις δυσπλασίες αγγείων στην κιρσοκήλη και σε πολλά άλλα. Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να πούμε ότι η θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων αλλάζει.

Οι υπηρεσίες