Αποτελούν «πληγές» που παρουσιάζουν εξαιρετική δυσχέρεια επούλωσης εξαιτίας συνοδών προβλημάτων του ασθενούς – σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, αρτηριακή απόφραξη, νευροπάθεια, ιστικό έλλειμα -. Η τεχνολογία σήμερα θέτει στη διάθεσή μας αρκετά μέσα που καθιστούν πιο εύκολη τη δουλεία μας, πιο γρήγορη και λιγότερο επώδυνη για τον ασθενή (laser, επιθέματα, σύστημα v.a.c – vacuum assisted closure, συστήματα συμπίεσης) που μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Οι υπηρεσίες