Επιγαστρική κήλη ή κήλη λευκής γραμμής ονομάζεται η προβολή ενδοκοιλιακού οργάνου (συνήθως επίπλουν ή λεπτού εντέρου) δια μέσου της λευκής γραμμής. Για τον λόγω αυτό οι επιγαστρικές κήλες ονομάζονται και κήλες της λευκής γραμμής.

Η λευκή γραμμή βρίσκεται στην μέση γραμμή της κοιλιάς και σχηματίζεται από την συνένωση των απονευρώσεων των δύο ορθών κοιλιακών μυών. Ανατομικά εκτείνεται από το στέρνο μέχρι τον ομφαλό. Με άλλα λόγια η λευκή γραμμή είναι το τοίχωμα του κοιλιακού τοιχώματος που δημιουργείται από την συνένωση των δύο ορθών κοιλιακών μυών.

Επιγαστρική κήλη μπορεί να δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε σημείο πάνω στη λευκή γραμμή. Το μέγεθος της κήλης μπορεί να είναι από πολύ μικρό έως και αρκετά μεγάλο. Συνήθως οι επιγαστρικές κήλες έχουν μέγεθος λίγων εκατοστών (3-4 εκατοστά) και μοιάζουν αρκετά με λίπωμα.

Σπανιότερα συναντάμε πολύ μεγάλες επιγαστρικές κήλες που μπορεί να εκτείνονται σε όλο το μήκος της λευκής γραμμής δηλαδή από το στέρνο μέχρι τον ομφαλό και προβάλλουν σαν μια δεύτερη κοιλιά.

Οι επιγαστικές κήλες είναι σχετικά σπάνιες κήλες και αποτελούν μόλις 3% των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Εμφανίζονται σε ηλικίες από 30 ως 60 ετών και με τριπλάσια συχνότητα στους άνδρες από ότι στις γυναίκες.

Οι επιγαστρικές κήλες έχουν την τάση να περισφίγγονται εύκολα και για τον λόγω αυτό θα πρέπει να διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται χειρουργικά.

Ποια είναι τα αίτια δημιουργίας της επιγαστρικής κήλης;

Τα αίτια εμφάνισης της επιγαστρικής κήλης, είναι παρόμοια με τις αιτίες δημιουργίας και των υπολοίπων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος.

Επιπλέον, κύρια αίτια της επιγαστρικής κήλης (ή κήλη της λευκής γραμμής) είναι η παχυσαρκία και η αποδυνάμωση (εξασθένιση) των μυών του κοιλιακού τοιχώματος. Στα παχύσαρκα άτομα (ασχέτου φύλου) υπάρχει προοδευτική αύξηση της διαμέτρου της κοιλιάς, συσσώρευση υποδόριου λίπους και σταδιακή εξασθένιση του κοιλιακού τοιχώματος.

Η απονεύρωση των ορθών κοιλιακών μυών που βρίσκεται στην μέση γραμμή της κοιλιάς δηλαδή η λευκή γραμμή σταδιακά ξεχειλώνει και αποδυναμώνεται. Η εξασθένιση αυτή της λευκής γραμμής έχει ως συνέπεια την προβολή ενδοκοιλιακού οργάνου (συνήθως λεπτού εντέρου ή επίπλουν) και την εμφάνιση της κήλης.

Επίσης, η καθιστική εργασία και η έλλειψη σωματικής άσκησης, οδηγεί σε σταδιακή εξασθένιση των κοιλιακών μυών και κυρίως των ορθών κοιλιακών που είναι και οι κύριοι μυς δόμησης του κοιλιακού τοιχώματος.

Η αποδυνάμωση των ορθών κοιλιακών μυών, σε συνδυασμό με την αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση, όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε ανύψωση βαρέων αντικειμένων, δυσκοιλιότητα, επίμονο βήχα και άλλα, θα οδηγήσει σε εξασθένηση και λέπτυνση των απονευρώσεων τους στην μέση γραμμή δηλαδή την λευκή γραμμή με συνέπεια την εμφάνιση επιγαστρικης κήλης.

Πως θα καταλάβω ότι έχω επιγαστρική κήλη;

Η επιγαστρική κήλη εμφανίζεται ως προβολή του δέρματος στην μέση γραμμή της κοιλιάς στην απόσταση που εκτείνεται από το στέρνο μέχρι τον ομφαλό. Σε αρχικά στάδια είναι μικρή, ανατάσσεται εύκολα και εμφανίζεται στην όρθια θέση ή σε περιπτώσεις αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης, όπως για παράδειγμα ο βήχας και η ανύψωση βάρους.

Στα στάδιο αυτό η επιγαστρική κήλη δεν προκαλεί ενοχλήσεις ενώ τις περισσότερες φορές εκλαμβάνεται ως λίπωμα.

Προοδευτικά η κήλη μεγαλώνει και η προπέτεια του δέρματος γίνεται μόνιμη. Στο στάδιο αυτό εμφανίζονται και τα πρώτα συμπτώματα που περιλαμβάνουν τον πόνο με συνοδό ναυτία ή ακόμα και έμετο κυρίως μετά μεγάλο γεύμα.

Η επιγαστρική κήλη απαιτεί μεγάλη προσοχή μιας και έχει την τάση να προκαλεί περίσφιξη του προβάλλοντος οργάνου. Σε αρκετές περιπτώσεις η πρώτη εκδήλωση της επιγαστρικης κήλης είναι η εμφάνιση ειλεού λεπτού εντέρου λόγω της παγίδευσης του εντέρου μέσα στο άνοιγμα της κήλης.

Τι είναι η διάταση των ορθών κοιλιακών μυών ή αλλιώς διάταση της λευκής γραμμής;

Διάταση των ορθών κοιλιακών, είναι η πάθηση που οφείλεται σε μεγάλη διάταση όλης της λευκής γραμμής από το ύψος του στέρνου μέχρι τον ομφαλό χωρίς όμως την προβολή ενδοκοιλιακού οργάνου έξω από το κοιλιακό τοίχωμα. Για τον λόγω αυτό ονομάζεται και διάταση της λευκής γραμμής.

Οι ορθοί κοιλιακοί μύες σχηματίζουν το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα και βρίσκονται σαν δύο μυώδεις ταινίες δεξιά και αριστερά της μέσης γραμμής της κοιλιάς. Η συνένωση των δύο ορθών μυών στην μεσότητα της κοιλιά σχηματίζει την λευκή γραμμή.

Η διάταση της λευκής γραμμής, χωρίς όμως την δημιουργία κήλης, δηλαδή την προβολή ενδοκοιλιακού οργάνου έξω από τα όρια του κοιλιακού τοιχώματος, την ονομάζουμε διάταση των ορθών κοιλιακών ή αλλιώς διάταση λευκής γραμμής.

Η διάταση των ορθών κοιλιακών δεν είναι κήλη και για τον λόγω αυτό δεν υπάρχει κίνδυνος περίσφιξης ενδοκοιλιακού οργάνου.
Τις περισσότερες φορές η διάταση των ορθών, συνοδεύεται από ομφαλοκήλη, και για τον λόγω αυτό θα πρέπει πάντα να αναζητείται σε ασθενής με διάταση.

Επιπλέον σε ασθενής με διάταση της λευκής γραμμής είναι πιθανό να εμφανιστεί και επιγαστρική κήλη, δηλαδή διάσπαση της λευκής γραμμής σχηματισμό ανοίγματος και προβολή ενδοκοιλιακού οργάνου.

Η χειρουργική διόρθωση της διάτασης της λευκής γραμμής γίνεται κυρίως για αισθητικούς λόγους αφού κίνδυνος περίσφιξης δεν υπάρχει. Η πάθηση εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα και στα δύο φύλα, ενώ αφορά κατεξοχήν τους παχύσαρκους.

Ποια είναι η θεραπεία της επιγαστρικής κήλης;

Η θεραπεία της επιγαστρικής κήλης, όπως και όλων των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, είναι η άμεση χειρουργική επέμβαση που στοχεύει στην ανάταξη του προβάλλοντος οργάνου και την ενίσχυση του τοιχώματος της λευκής γραμμής.

Επιπλέον, λόγω της αυξημένης συχνότητας περίσφιξης που εμφανίζεται στην επιγαστρική κήλη είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση και χειρουργική αντιμετώπιση της. Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει την:

Ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Εκτελείται με μέση δερματική τομή πάνω από το σημείο της κήλης. Ανάλογα με το μέγεθος της κήλης η αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος μπορεί να γίνει με απλές ραφές ή με χρήση πλέγματος. Η επέμβαση εκτελείται με τοπική αναισθησία ή γενική αναισθησία.

Λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση. Εκτελείται μέσο τριών δερματικών οπών. Η ανάταξη της κήλης και η τοποθέτηση πλέγματος εκτελούνται λαπαροσκοπικά. Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία.

Ο χρόνος νοσηλείας είναι μία ημέρα, ενώ την επόμενη του χειρουργείου ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει την εργασία του. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος ενώ η αναδόμηση του κοιλιακού τοιχώματος επέρχεται στον πρώτο με δεύτερο μήνα.

 

 

Οι υπηρεσίες