Βασική επιδίωξη της θεραπείας FiLaC (Fistula – track – Laser Closure) είναι το κλείσιμο του περιεδρικού συριγγίου χωρίς τραυματισμό του σφικτήρα,
η διατήρηση κάθε μέρος του μυϊκού ιστού και η ελαχιστοποίηση του ενδεχομένου ακράτειας.

Η θεραπεία συνίσταται στη σύγκλιση (κλείσιμο) του συριγγίου με τη χρήση του laser EVOLVE και μιας ειδικής οπτικής ίνας
με κυκλική διάχυση της ενέργειας.

Η θεραπεία πραγματοποιείται με την προώθηση και την ακριβή τοποθέτηση της οπτικής ίνας στο συρίγγιο, με οδηγό την
ειδική δέσμη του laser. Καθώς η οπτική ίνα αποσύρεται εφαρμόζουμε ενέργεια laser που καταστρέφει με ελεγχόμενο τρόπο
τον επιθηλιακό ιστό και συγκλίνει (σφραγίζει) τα τοιχώματα του συριγγίου.

Η θεραπεία FiLaC έχει σημαντικά πλεονεκτήματα:

• Εξασφαλίζει καλό έλεγχο της παρέμβασης
• Το μήκος του συριγγίου δεν αποτελεί περιορισμό
• Η ευκαμψία της ίνας ξασφαλίζει πρόσβαση και σε συρίγγια με δύσκολη ανατομία
• Η επέμβαση έχει ολιγόλεπτη διάρκεια
• Η ενέργεια του laser επιταχύνει τη διαδικασία της επούλωσης
• Η θεραπεία μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες τεχνικές για το κλείσιμο του στομίου

Οι υπηρεσίες