Οι φλέβες είναι τα αγγεία, τα οποία επιστρέφουν το οξυγονωμένο αίμα από τα κάτω άκρα στη καρδιά. Όταν τα τοιχώματα των φλεβών χαλαρώνουν, τότε αυτές διογκώνονται, αποκτούν ελικώσεις, και ονομάζονται κιρσοί. Το φαινόμενο των κιρσών εμφανίζεται περισσότερο στα κάτω άκρα, γι’ αυτό και χρειάζεται θεραπεία. Το ενδοφλέβιο laser είναι ιδανικό για τη θεραπεία της μείζονος και της ελάσσονος φλέβας, καθώς και των διατιτρωσών. Μπορούν να θεραπευτούν ταυτόχρονα και τα δύο κάτω άκρα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας γίνεται αφαίρεση των κιρσοειδών κλάδων των σαφηνών φλεβών (μείζονος και ελάσσονος) με μικροχειρουργική τεχνική, χωρίς τομές διαμέσου πολύ μικρών οπών.

Οι υπηρεσίες