Για τη βέλτιστη διατήρηση του ιστού της γραμμής του ορθού και του βλεννογόνου.

Η αιμορροϊδοπλαστική LHP είναι μια σύγχρονη, σύντομη και αναίμακτη θεραπεία γιατη συρρίκνωση του αιμορροϊδικού ιστού
σε αιμορροΐδες κάθε βαθμού. Η αιμορροϊδοπλαστική LHP ενδείκνυται ιδιαίτερα για τη συρρίκνωση και ανάταξη της πρόπτωσης
των αιμορροΐδων τρίτου και τετάρτου βαθμού καθώς προσφέρει εντυπωσιακά κλινικά αποτελέσματα.

Η αιμορροϊδοπλαστική LHP πραγματοποιείταικάτω από την κατάλληλη τοπική ή γενική αναισθησία, μετά από μικρή παρακέντηση
και με τη χρήση ειδικής μυτερής ίνας που εκπέμπει κυκλικά (360ο) ενέργεια laser στο εσωτερικό τοίχωμα του αιμορροιδικού όζου.

Εφαρμόζοντας με ελεγχόμενο και ομοιόμορφο τρόπο την ενέργεια laser στο υποβλεννογόνιο προκαλούμε άμεση συρρίκνωση των αιμορροϊδικών μαξιλαριών και ταυτόχρονα διαφυλάσσουμε το βλεννογόνο ή τον σφιγκτήρα.

H ίνωση που προξενείται δημιουργεί νέο συνεκτικό ιστό που διασφαλίζει ότι ο βλεννογόνος ακολουθεί τον υποκείμενο ιστό αποτρέποντας τον υποτροπιασμό και μια νέα πρόπτωση.

Η αιμορροϊδοπλαστική LHP έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική χειρουργική.

• δεν απαιτεί τομές ή ράμματα
• δεν απαιτεί τη χρήση ξένων υλικών (clamps)
• διατηρεί ανέπαφο το βλεννογόνο
• δεν προκαλεί βλάβη στο σφιγκτήρα
• δεν ενέχει κινδύνους στενώσεων
• ενεργοποιεί την ανάπτυξη (νέου) συνδετικού ιστού προλαμβάνοντας την ευρύτερη πρόπτωση
• πραγματοποιείται με τοπική ή περιοχική αναισθησία
• δεν έχει μετεπεμβατικό πόνο και συνοδεύεται από άμεση ανάρρωση και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές του σε συντομότερο χρόνο

Οι υπηρεσίες