Ενδείξεις:
• Αιματολογικά νοσήματα (Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, Μυελοειδής μεταπλασία, Κληρονομική σφαιροκυττάρωση, Δρεπανοκυτταρική αναιμία, Μεσογειακή αναιμία, Αυτοάνοση, αιμολυτική αναιμία)
• Τραύμα
• Νεοπλάσματα σπληνός
• Λέμφωμα
• Δευτεροπαθής υπερσπληνισμός
• Σπληνικό απόστημα

Οι υπηρεσίες