Ενδείξεις: Μεγάλη βρογχοκήλη, που δε θεραπεύεται με φάρμακα και προκαλεί πιεστικά φαινόμενα στο λαιμό – όπως δύσπνοια – ή ενοχλεί αισθητικά τον ασθενή. Βρογχοκήλη με πολλούς όζους (πολυοζώδης βρογχοκήλη) που δε θεραπεύτεαι με φάρμακα. Τοξική βρογχοκήλη, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, και γίνεται επικίνδυνη για τον άρρωστο. Τοξικός όζος ή όζος που μεγαλώνει γρήγορα, παρά την αγωγή ή όταν έχουμε την υποψία κακοήθειας.

Συνήθως αφαιρείται ολόκληρος ο αδένας (ολική θυρεοειδεκτομή), εκτός σπανίων περιπτώσεων όπου αφαιρείται μέρος του αδένα (μερική θυροειδεκτομή ή λοβεκτομή). Η διατήρηση των λαρυγγικών νεύρων (υπεύθυνων για τη φωνή) επιτυγχάνεται με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου (νευροδιεγέρτη). Γίνεται πλαστική του δέρματος και ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα.

Σε περίπτωση ολικής θυρεοειδεκτομής, ο ασθενής λαμβάνει μόνιμα θυρεοειδική ορμόνη, προς αποφυγή υποθυρεοειδισμού.

Οι υπηρεσίες